Beyoğlu Kredi Danışmanlık Finansal Çözüm Ortağınız

BORÇ KAPATMA KREDİSİ
1) Borç Nedir?
Öncelikle borç kavramının ne demek olduğuna, ne anlama geldiğine bakalım. Alacaklı ve borçlu olarak adlandırılan iki tarafın arasındaki hukuki bağ borç olarak nitelendirilir. Dolayısıyla bu duruma “borç ilişkisi” denmektedir.
Bu borç ilişkisinin 3 tane unsuru bulunmaktadır. Bunlar, “alacaklı”, “borçlu” ve son olarak da “edimdir”. Biraz bu kavramlar hakkında bilgi verecek olursak:
Alacaklı: Borç ilişkisinde, borçlu olan taraftan, kendisinin lehine olacak şekilde belli bir edimde bulunmayı isteme yetkisine sahip olan tarafa alacaklı denmektedir.
Borçlu: Borç ilişkisinde alacaklı olan tarafa belli bir edimde bulunma zorunluluğu olan taraf borçlu olan kişidir.
Edim: Borç ilişkisine dayanarak alacaklı olan kişinin borçlu olan taraftan yerine getirilmesini isteyebileceği ve borçlu olan kişinin de yerine getirmekle mükellef olduğu bir davranış biçimidir. Edim bir şeyi vermek, yapmak veya yapmamak biçiminde ortaya çıktığı görülmektedir.
Borçları sona erdiren belli başlı nedenler vardır. Bunları şöyle söyleyebiliriz, “ifa”, “ibra”, “birleşme”, “yenileme”, “kusursuz imkansızlık”, “takas” ve son olarak da “zaman aşımıdır”.
A-) İfa: Borcun ifa edilmesiyle borçlar sona erer. Mesela satım sözleşmesinde alacak olan kişinin ücretini satıcıya ödeyerek ve satıcının da ücreti alması karşılığında ürünü alıcıya vererek satım sözleşmesi böylelikle sona ermiş olur.
B-) İbra: Alacaklı olan tarafın, borcun ifasını istemekten vazgeçmesi sebebiyle borçlunun da bunu kabul etmesi olayı ile gerçekleşir. İbra hem alacaklının hem de borçlu arasında gerçekleşen bir sözleşme niteliği taşır. Bu sebeple ibranın gerçekleşebilmesi için her iki tarafın da kabul etmeleri gerekmektedir. İbra sözleşmesi yapıldığı takdirde, asıl borç ve bununla birlikte asıl borca bağlı olan diğer ek borçlar sona ermektedir.
C-) Yenileme:
• Eski adıyla “tecdit” olan yenileme, yeni bir borç yapılmasıyla mevcut olan bir borcun sona erdirilmesi durumudur.
• Yenilemenin gerçekleşebilmesi için hem alacaklının hem de borçlunun bu noktada anlaşmaları gerekmektedir.
• Yenileme yani eski tabiriyle tecdit, mevcut olan eski bir borcun ortadan kaldırılması için yapılmaktadır.
• Eski mevcut olan borcun yerine yeni borcun eklenmiş olması gerekir.
• Yenileme durumunda artık eski borç ortadan kalkmış olur ve yeni borç, eski borcun yerine gelir.
D-) Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi:
• Borç ilişkisi dediğimiz olay iki farklı taraf arasında olur.
• Borç ilişkisi oluşturulduktan sonra bu ilişkinin alacaklı ve borçlu tarafları bazı zamanlar aynı kişi üzerinde birleşebilir; bunu şöyle açıklayacak olursak, aynı kişi bu ilişkinin alacaklısı olduğu gibi borçlusu da olabilir.
• Böylelikle söz konusu olan borç kendiliğinden bitmiş olur.
• Bunun sebebi ise şudur, bir kişinin kendi kendine sözleşme yapması ve kendisinin hem alacaklı hem de borçlu olması hem hukukun baktığımızda, hem de mantıken düşündüğümüzde doğru değildir.
• Örnek verecek olursak; kiracı kirada olduğu dükkanı satın alırsa, kiralamış olduğu dükkanın hem sahibi hem kiracısı durumuna gelir ve böyle bir durum söz konusu bile olamaz. Bu nedenle kira sözleşmesi diye bir durum kalmaz.
E-) Kusursuz İmkânsızlık:
• Borcun ifası borçlu olan kişinin sorumlu tutulamayacağı nedenlerle imkânsız hale gelirse borç sona erer. Bu duruma da “kusursuz imkânsızlık” denir.
Nedenleri: İfanın kusursuz imkânsızlığı çoğunlukla “mücbir sebep” ve “beklenmedik hal” olması halinde gerçekleşir.
Sonuçları: Mücbir sebep, beklenmedik hal gibi, borçlu olan kişinin sorumlu tutulamayacağı nedenlerle borcun ifası imkânsızlaşırsa, borçlu kişi olan borcundan kurtulmuş olur ve böylelikle de borç sona ermiş olur.
• Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, bir taraf kendisine ait olan borcundan anlattığımız gibi bu şekilde kurtulmuşsa eğer diğer taraftan onun borcunu ifa etmesi gibi bir talepte bulunamaz.
• Keza bu tür sözleşmelerde bir taraf kendi borcunu yerine getirdiği takdirde hala diğer taraf kusursuz imkânsızlık sebebiyle borcundan kurtulmuşsa eğer, bu taraf diğer taraftan almış olduğu parayı ya da şeyi sebepsiz zenginleşme kararlarına göre geri iade etme zorunluluğu vardır.
F-) Takas:
• İki taraf karşılıklı olacak şekilde bir miktar para ya da diğer edimleri birbirlerine borçlu oldukları zaman, her iki borç acele olunmuş ise her iki taraf alacağını borcuyla takas edebilir.
• Takas durumunda mevcut olan iki borçta daha az olan borcun tutarına göre sona ermektedir.
• Takasın gerçekleşebilmesi için öncelikle borçların karşılıklı şekilde olması gerekmektedir.
• Son olarak ise borç konularının para olması ya da aynı türden mal olması gerekmektedir.
G-) Zamanaşımı: Zamanaşımı, kanunun öngörmüş olduğu şartlar altında ve belirli bir zaman içerisinde alacaklı olan tarafın ya da kişinin harekesiz kalması sonucunda alacağın ifasının sona ermesiyle gerçekleşen bir durumdur.
Şartları: Bir borcun zamanaşımına uğraması için öncelikle şu şartları sağlaması gerekir:

 1. Borcun vadesi varsa dolmuş olması gerekmektedir.
 2. Kanunun belirtmiş olduğu zamanın geçmiş olması gerekmektedir.
  • Bu süre genellikle 10 yıl olmaktadır.
  • Bu duruma genel zamanaşımı denmektedir.
  • Fakat yeni Borçlar Kanunun 147’nci maddesinde sayılan alacaklı olan taraflar için zamanaşımı süresi 5 yıl olmaktadır.
  2) Kredi Nedir?
  Borç kapatma kredisini açıklamadan önce kredinin ne olduğuna gelin birlikte bakalım.
  Kredi; borçlu olanların farklı türdeki harcamaları için almış olduğu, daha sonraki bir tarihte ve çoğunlukla faiziyle beraber borç veren tarafa geri ödemeyi kabul etmiş olduğu bir anlaşma olarak bilinmektedir.
  Kredi, borçlu olmayı ifade etmektedir. Kredi alıp alamama durumunuz, istemiş olduğunuz kredi tutarı ve ödemelerinizi yapıp yapmadığınıza dair bilgiler eşliğinde belirlenir. Kredi puanı, kredi verenlere kredilerinizi nasıl bir şekilde geri ödeyip, ödeyemeyeceğinizin anlaşılmasını sağlar. Bu da haliyle kredi isteğinizin onaylanmasını ve işlem ücretlerini belirleme de katkı sağlar. Genele bakıldığı zaman kredi satın almanın en yaygın yolunun kredi kartı kullanmak olduğu görülmektedir. İnsanlar alışveriş dahi yaparken kredi kartı kullanma gereğinde bulunabiliyorlar çünkü yeterli miktarda paraları olamayabilir.
  Kredi Notu: Finansal kayıtlarınız KKB’de yani Kredi Kayıt Bürosu’nda toplanılıp analiz edilir. Bu analizin sonucunda ise bir puanlama sistemi aracılığıyla size göre bir kredi notu verilir. Elde edilmiş olan bu puan, Kredi Kayıt Bürosu’na üye olan firmalara ya da bireysel müşterilere belirli olan bir fiyat karşılığında verilmektedir. Kredi Kayıt Bürosu’nun bünyesinde olan bankalar Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, Denizbank ve İş Bankası’dır.
  Tüm bankalar çoğunlukla 0-699 kredi notunu en riskli olarak görürler,700-1099 orta seviyede riskli, 1100-1499 arasında kredi notu olanları az riskli, 1500-1699 arasında olanları iyi ve son olarak ise 1700-1900 arasında kredi notuna sahip olanları ise çok iyi olarak değerlendirme yapmaktadırlar.
  İhtiyaç Kredisi: İhtiyaç kredisi, çoğunlukla acil nakit ihtiyacı olanların kullandığı kredi türüdür. İhtiyaç kredisi halk içinde “tüketici kredisi” olarak da bilinir ve bir çok da alt kategorisi vardır: tatil kredisi, eğitim kredisi, vb. İhtiyaç kredisi farklı bankaların aracılığıyla alınabilmektedir. Ancak kredi başvurusu yapmak için bazı şartlar vardır ve bunları sağlamak gerekir. Bu şartlar şunlardır:
  • 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
  • Kredi notunun iyi olması gerekir.
  • Gelirleri resmi evrakla göstermek gerekir.
  • Aile fertlerinin gelirlerini dahil etmemek gerekir.
  • İpotek verilecekse eş rızasının yazılı bir şekilde onayının olması gerekir.
  • 60 ay vade talebi gerekir.
  İhtiyaç kredisi almadan önce ilk olarak hangi kategoride krediye ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerekir. Bankaya başvuru esnasında hem vade sayısına hem de faiz oranlarına kesinlikle dikkat edilmesi gerekir. Bunu yaparken bütün bankaları araştırmanız sizin için yararlı olacaktır. Son olarak kredi başvurusunda ödemeniz gerekecek olan masrafları göz önünde bulunduruyor olmanız size fayda sağlayacaktır.
  Taşıt Kredisi: Taşıt kredisi 2. El veya 0 taşıt alımlarında ve mevcut araç ipoteği biçiminde kullanılır. Taşıt kreşinin faiz oranları diğer kredilere göre hem daha iyi hem de kredinin onaylanma süreci daha kısa sürmektedir. Alacağınız araca karar vereceğiniz takdirde bankanıza taşıt kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu ise eğer alacağınız araç 0 bir araç ise araç bedelinin yüzde 10 ve 30 arasındaki kısmını peşin ödeme zorunluluğu karşınıza çıkmaktadır. Eğer 2. El bir araç alacak olursanız aracın yaşı burada devreye girmiş olacaktır. 2. El araçlarda çoğunlukla kasko bedelinin yüzde 60-80 i kadar kredi verilir. Geri kalan ücreti ise peşin ödeme yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Taşıt kredisine başvuru yaparken seçmiş olduğunuz bankaya, vade ve faiz oranları üzerinde dikkat etmeniz gerekir. Buna ek olarak size işlem ücreti olarak yansıyacak olan masrafları da göz ardı etmemeniz size fayda sağlayacaktır.
  Konut Kredisi: Konut kredisi, bireysel olan bir kredi çeşididir ve yalnızca ev alımlarında kullanımı olmaktadır. Konut kredisi ipotek şartı ile tüketici olan tarafa verilir. Kredi verildiği takdirde ev ipotek olur ve böylelikle artık kefile de gereksinim duyulmaz. Almak istediğiniz ev için başvuruda bulunduğunuz kredi uygun görülürse eğer normal şartlarda yüzde 80’i banka tarafından verilir ve kalan yüzde 20’lik kısmı da tüketici olan kişi tarafından peşin ödeme olarak yapılır. Aylık ödemeler yapılırken konut kredilerinde çoğunlukla sabit faiz oranları kullanılır ve her ay sabit olan tutarın bankaya ödeme yapılması gerekir.
  3) Borç Kapatma Kredisi Nedir?
  Finansman ürünleri kullanan tüketicilerin kullanmış oldukları üründen kaynaklanan borçlarını tek bir kredi altında toplayarak, eşit taksitlerle geri ödeme şansı sunan ihtiyaç kredileri “borç kapatma kredisi” olarak bilinmektedir. Bu kredinin yaygın olarak bilinen diğer isimleri ise borç transferi ve borç birleştirme kredisidir. Kredi borçlarını birleştirmenin ne gibi avantajları vardır bunlara şöyle bir göz atalım:
  • Bütün kredi borçları tek bir kredi altında toplanılır ve böylelikle ödeme ve takip etmek daha kolay hale gelir,
  • 36 ay vade imkanı ile aylık ödenecek olan taksit tutarlarında düşüş olur,
  • Yüksek oranlı gecikme faizleri, geciken taksitler düzenlendiği için ödenmez,
  • Kredi takip süreci yaşanmayacağı gibi, avukat ve icra masrafları da ödenmez,
  • Ödemeler düzenli bir şekilde olduğu için kredi notunda da yükselme olur.

Borç Kapatma Kredisinin Şartları Nelerdir?
• Açıkta herhangi bir yasal ya da idari takibin olmaması gerekir.
• Gelirin resmi geçerliliği olan evrak ile beyan edilebiliyor olması gerekir.
• Kredi talebinin 36 ayı geçmiş olmaması gerekir.(Konut kredisi hariç)
• Talep edilen taksitlerin aylık gelirin yarısını geçmemesi gerekir.
• İpotek verilecekse eş rızasının yazılı olarak bankaya verilebilmesi gerekir.
• Güncel kredi borç tutarlarını gösteren belgelerin olması gerekir.
Borç Transferi Kredisinde Kredi Notu Önemli Mi?
Kredi notu, kredi değerlendirmelerinde sonucu etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ancak borç transferi kredisini genel olarak şahıslar, borçlarını düzenli olarak ödeyemedikleri zaman ya da bu duruma yaklaştıkları için tercih ediyor. Bu durum da kredi ödemeleri düzenli olduğu müddetçe sıkıntı olmamakla beraber, ödemelerde gecikme olduysa borç transferi kredilerinde dahi sıkıntılar yaşanabilir. Bunun yanı sıra yine de bankalar borç transferi kredisi özelinde kredi notu değerlendirmesinde daha esnek davranış sergileyebiliyorlar. Bunun için öncesinde bir yargıya varmak yerine bankalarla görüşmek daha doğru bir yol olmaktadır.
Güncel Kredi Borç Kapatma Tutarı Nasıl Hesaplanıyor?
Kredi güncel kapama tutarı kalan ana para üzerinden hesap yapılmaktadır. Yani ödenmemiş olan faizler bu hesaplamaya dahil olmamaktadır. Ayrıca ödeme planı aylık olarak oluşturulsa da faiz günlük olarak işletildiği için güncel kredi borç kapatma tutarı günlük olarak değişkenlik gösterebilir. Bunun yanında sadece konut kredisinde erken kapatma işleminde erken ödeme cezası uygulanır.
Kredi Erken Ödeme Cezası Nasıl Hesaplanır?
Erken ödeme cezası ile ilgili mevzuat gereği yalnızca konut kredisinden alınır. Yani taşıt ve ihtiyaç kredilerinde erken ödeme cezası bulunmamaktadır. Erken ödeme cezası, ödenen tutar üzerinden kalan vadesi 36 ayın altında olan kredilerde yüzde 1, 36 ayın üzerinde olanlarda ise yüzde 2 olarak uygulanır. Konut kredisi, borç transferinde ise tüm borç ilgili olan banka da kapatıldığından erken ödeme cezası kredinin tüm geriye kalan ana parası üzerinden hesaplaması yapılmaktadır.
Kredi Ara Ödeme Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?
Kredi ara ödeme hesaplaması; kredinin kalan ana parası üzerinden yapılır. Örneğin kredinin kalan ana para ödemesi 30.000 TL ve 10.000 TL ara ödeme yapılırsa, banka tarafından yeni ödeme planı kalan vadeye göre 20.000 TL üzerinden tekrar hesaplanır. Ayrıca ara ödeme yapıldığı zaman kalan vade değiştirilmek istenirse eğer bankanın da ayrıca vade değiştirilmesi için onay vermesi gerekir.
Hangi Kredi Borcunu Önce Ödemeliyim?
Mevcut kredi borçlarının tamamı kapatılamıyor ise eğer kapatılacak borçlarda bir öncelik sırası yapmak gerekir. Bunun yanı sıra da uzun vadede daha az faiz ödenmesi ve avukat ile icra masraflarına katlanılmaması açısından önemlidir. Öncelik sırası ise şu şekilde yapılabilir:

 1. İki taksit ödemesi yapılmamış olan kredi ve kredi kartı borçlarının kapatılmasının öncelikli olması gerekir, aksi halde banka icra işlemlerini başlatabilir ve bununla beraber faiz dışında ek masraflar da çıkarabilir.
 2. Kredili mevduat hesabı ya da artı para ödenmeli. Bunun sebebi ise KMH hesaplarına uygulanmış olan faizlerin ortalama kredi faiz oranlarından daha yüksek olması ve genel olarak gecikme faizinin ayın ilk haftasında hemen başlamış olması gerekir.
 3. Geciken kredi kartı ödemeleri yapılmalı. Kredi kartına da genel piyasa faiz oranları üzerinde bir gecikme faizi uygulanır ve ödemeleri iki ay yapılmaması durumunda kullanıma kapatılabilir.
 4. Konut kredisi öncelikli olmakla beraber sırasıyla ihtiyaç ve taşıt kredisi ödemesi yapılmalıdır. Ödeme esnasında ipotekli olan kredilere öncelik vermek, hemen icra işlemlerinin başlatılmaması için önemlidir.
  Öte yandan aynı banka içerisinde birden fazla kredi ürünün olması halinde, herhangi birindeki gecikme öne sürülerek banka tarafından diğer kredi ürünleri için de işlem başlatılma ihtimali vardır.
  Banka Dışında Olan Borçlar, Borç Birleştirme Kredisine Dahil Olabilir Mi?
  Borç kapatma kredisine bankalar dışında olan borçlar dahil edilmemektedir. Diğer yandan kredi kullanacak olan şahısın geliri bankanın değerlendirmesine göre yeterli oluyor ise, borç kapatma kredisine ek olarak ihtiyaç kredisi de bankalar tarafından kullandırılabilir.
  Borç Transferi Kredisi Doğrudan Borçlanılan Bankalara Mı Gönderilmektedir?
  Borç kredilerinin temel mantığı kredi ve kredi kartı borçlarının tümünün tek bir yerde toplanmasıdır. Bu sebeple kredi kullanacak olan şahsa finansman sağlama borç kapama kredilerinin aslında amacı değildir. Bu doğrultuda bankalar, şahısların kendilerine finansman sağlamasını engellemek amacıyla kullanılan krediyi doğrudan kredi ve kredi kartı borcu olan bankalara transfer etmektedir.
  Borç Kapatma Kredisinde İstenilen Belgeler Nelerdir?
  • Özel sektör çalışanları için; Maaş bordrosu, SGK dökümü, ikamet belgesi, iş yeri imza sirküsü, varsa ek gelir belgesi, borcu gösteren belge olması gerekmektedir.
  • Kamu çalışanları için; Maaş bordrosu, ikamet belgesi, varsa ek gelir belgesi, borcu gösteren belge olması gerekir.
  • Emekli vatandaşlar için; Emekli aylık dökümü, ikamet belgesi, varsa ek gelir belgesi, borcu gösteren belge olması gerekir.
  • Vergi levhalılar için; Güncel vergi levhası, imza sirküsü, oda kayıt belgesi, bilanço ve gelir tablosu, varsa ek gelir belgesi, borcu gösteren belge olması gerekir.
  Başvurulan bankayla çalışma durumuna göre yukarıda belirtilmiş olan bazı belgeler istenmeyebilir.
  Borç Transferi Kredisinde İhtiyaç Kredisiyle Konut Kredisi Birleştirilebiliyor Mu?
  Konut kredisi, konut alımını desteklemek için kredilerden alınmakta olan KKDF ve BSMV vergilerinde muaf tutuluyor ve bununla beraber 360 aya varan vadelerle verilebiliyor. Diğer bireysel kredi çeşitleri ise en fazla 36 ay vade ile kullanılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı konut kredisi ile ihtiyaç kredisinin birleştirilme imkanı yoktur.
  TOKİ Borcu İçin Kredi Kullanılabiliyor Mu?
  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ üzerinden alınan konutlarda borç tamamlanmadan tapu devri olmadığı için kredi borcu transferi ya da konut kredisi kullanılmaktadır. Fakat TOKİ belli süreçlerde kampanya başlatarak tapusunu hemen almak isteyen kişilere farklı indirimlerle imkanlar sunmaktadır. Bu kampanya süreçlerinde TOKİ’nin anlaşmış olduğu bankalar üzerinden de konut kredisi kullanımı yapılmaktadır.
  SONUÇ
  Makalenin içerisine baktığınız takdirde borç kavramının ne demek olduğuna, kredinin ne olduğuna ve kredi türlerinin neler olduğuna ve bunun yanı sıra borç kapatma kredisinin ne olduğuna ve şartlarının neler olduğuna dair bilgilere yer verilmiştir. Elimden geldiğince makalenin size bir faydası olması için özen gösterdim ve bilgileri araştırıp irdeleyerek kaleme aldım sizler için.

Bankalarla aktif olarak çalışan veya banka kredili ürün alamayan kişilerin müşteri profilleri detaylıca analiz edilip KKB detayı,limit kontrolleri, toplam banka borçlanması, başvuru sayısı vs. gibi önemli bilgiler uzman ekipler tarafından analiz edilir.Bu sorgulama neticesinde kişi ve kuruluşların ne kadar kredi kullanabileceği , hangi bankadan daha kolay ve uygun şartlarda kredi alabileceği veya şartlar kredi almaya müsait değilse kişi veya kuruluşların bu süre içerisinde nasıl bir yol izleyeceğini belirtip herhangi kuruluşlara ihtiyaç duymadan kredibilitesini yükselterek kredi kullandırmayı hedefler.

İhtiyaç Kredisi
100%
Taşıt Kredisi
85%
Konut Kredisi
75%
Diğer Krediler
85%
Etiket

bireysel kredi danışmanlığı, senetle kredi veren bankalar, kredi veren kuyumcular, borç kapatma kredisi, icralık olana kredi, tefeci kredi, ev hanımlarına kredi, öğrenci kredi, borç transfer kredisi, emekli kredisi

Success! You've been added to our email list.
LATEST TWEETS
İletişim
FOLLOW US